Νομοθετικό καθεστώς:  Υ.Α. 19040/81  (ΦΕΚ 742 τεύχος Β/9-12-81)

Δικαιούχοι :  όλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας

Εξαιρέσεις :

  • Οικοδόμοι, το λαμβάνουν από το ένσημο και όχι από τον εργοδότη άμεσα.
  • Σπουδαστές ΤΕΙ (Απόφ. Ε5/1797/1986 των Υπ. Εθνικής Παιδείας – Θρησκευμάτων και Εργασίας)

Τρόπος Υπολογισμού  (αναλογία περιόδου 01-Μαίου έως και 31-Δεκεμβρίου)

Για ολόκληρο (με προσαύξηση 4,1666%)

Για Μισθωτούς: 1 μισθός         (που αμείβονται με μισθό ας μην έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου)

Για Εργάτες : 25 ημερομίσθια     (που αμείβονται με ημερομίσθιο)

Για όσους:

  • Δεν έχουν εργαστεί όλο το διάστημα
  • Έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών
  • Έχουν λάβει το εξάμηνο του ΟΑΕΔ
  • Έχουν λάβει αναρρωτική άδεια για τις ημέρες που λάμβαναν επίδομα ασθενείας

Ενώ υπολογίζονται: η άδεια τοκετού και λοχείας, οι σπουδαστικές άδειες εξετάσεων και η ειδική με γνωμάτευση ιατρού άδεια λουτροθεραπείας

 

Λαμβάνουν αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων για τις ημέρες που απασχολήθηκαν από 01-Μαίου έως 31-Δεκεμβρίου ως εξής:

Για μισθωτούς : Μισθός Χ ημερολογιακές ημέρες / 237,5 (25*19/2) Χ 1,04166

Για ημερομίσθιους :  Ημερομίσθιο Χ εργάσιμες ημέρες / 8 Χ 1,04166

 

Βάση υπολογισμού : Οι τακτικές αποδοχές στις 10 Δεκεμβρίου.(Τακτικές αποδοχές = αποδοχές + επίδομα άδειας + επίδομα ισολογισμού + υπερωρίες, Κυριακές κτλ που πραγματοποιούνται σε μόνιμη βάση)

Δήλη ημερομηνία καταβολής:  21 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση όχι μετά από τις 31-Δεκεμβρίου

Σημειώνεται ότι:

Εκ περιτροπής απασχολούμενοι:  ως αναλογία ημερομίσθιων

Μειωμένη απασχόληση: ως μισθωτούς απλά ο μισθός είναι ο μειωμένος

Για ωρομίσθιους: απλά αποδοχές από 01-Μαίου έως 31-Δεκεμβρίου / 8 Χ 1,04166

Υπάρχει όριο στις αποδοχές του Δώρο το 100πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Εργάτες στην κοπή και συσκευασία και σταφυλιών, επεξεργασία και συσκευασία σταφίδας, καθώς και στην συσκευασία εσπεριδοειδών και φρούτων γενικά δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων ένα ημερομίσθιο ανά πέντε πραγματοποιηθέντα (1/5 και όχι 1/8)

 

Πηγή: http://ergatika.gr/program/doro-eorton/

Advertisements