Αφίσα που τοιχοκολλήθηκε στη Σύρο και Μύκονο για το Δώρο Πάσχα.

Advertisements