Μπροσούρα «Καταργήστε τα εστιατόρια», μετάφραση από το Προλεταριακό
Δίκτυο, στην Αθήνα, τον Μάρτη του 2015.

«Το κόμικ που κρατάτε στα χέρια σας δεν είναι γενικά μια κριτική στα εστιατόρια. Είναι μια κριτική
του καπιταλισμού, σ’ έναν όμως συγκεκριμένο χώρο: στα εστιατόρια. Μια παρόμοια κριτική θα
μπορούσε να γραφτεί για τους περισσότερους χώρους δουλειάς. Το άγχος ενός υπερφορτωμένου
δίσκου, οι απαιτητικοί πελάτες, οι πελάτες που σκάνε λίγο πριν το κλείσιμο, οι πελάτες που δεν
φεύγουν με τίποτα, η ορθοστασία, η δουλειά τη νύχτα, η βρώμα της λάντζας, η σκατίλα του αφε-
ντικού… Η καθημερινή μιζέρια που βιώνει ο εργάτης εστιατορίου δεν είναι απλώς μια ατομική
ατυχία. Είναι ένα δομικό και απαραίτητο κομμάτι ενός μεγαλύτερου συστήματος που δημιουργεί
παρόμοιες συνθήκες παντού.»

Καταργήστε τα εστιατόρια

Advertisements