Το παρόν έντυπο αποτελεί την προσπάθεια της πρωτοβουλίας να αποτυπώσει στο γραπτό λόγο τις εργασιακές συνθήκες των εποχικών επαγγελμάτων στα νησιά, μέσα από μια σειρά συνεντεύξεων [οι οποίες θα παραθέτονται μια ανά τεύχος] με τους εργαζομένους διαφόρων τουριστικών επαγγελμάτων. Αναλύεται, επίσης, το πως βιώνουν οι εργαζόμενοι κάθε τουριστική περίοδο, ο τρόπος αντιμετώπισης των αφεντικών απέναντι στους εργαζομένους, οι “απαιτήσεις των καταναλωτών/πελατών, οι σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων.

Live your myth in Syros -μπροσούρα από την οπτική των εργαζομένων

Advertisements